1. Từ “spa” (nơi giúp ta thư giãn và giảm áp lực) thật ra được truyền cảm hứng từ thành phố Spa ở Bỉ.
Khoảng cách lương bổng giữa nam và nữ ở Bỉ là thấp nhất ở Châu Âu.
11

Write a Comment